כ האם ישנה אפשרות שלא יהיה תיקון לכל הניצוצות? | חסידות TV