כ המשך תער"ב - סוף ד''ה ואתחנן אל הוי', ותחילת ד"ה והיה עקב תשמעון - תער"ג | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה