כ הקדמת אמרי בינה | חסידות TV

הקדמת אמרי בינה

סדרה בת 2 שיעורים העוסקת בהקדמת הספר אמרי בינה לרבינו האמצעי, ההקדמה שעליה התבטא הרבי מהר"ש שהיא 'ספר' בפני עצמו. ההקדמה והשיעורים עוסקים בביאור המושגים 'יחודא עילאה' ו'יחודא תתאה'; הוי' וא-להים; סובב וממלא, וחובת ההתבוננות וידיעת ה' * מתחת לכל שיעור תמליל מלא וערוך מדברי הרב