כ דרך מצוותיך | חסידות TV

דרך מצוותיך

שיעורים בספרו של רבינו ה'צמח צדק' - 'דרך מצוותיך' - בו נתבארו טעמי המצוות עפ"י תורת החסידות.
Portfolio

שורש מצוות התפילה

כ תמוז התשעו

Portfolio

מצוות ווידוי ותשובה

ד כסליו התשעד

Portfolio

מצוות בנין מקדש

ד כסליו התשעד

Portfolio

מצוות נר חנוכה

ד כסליו התשעד