כ ספר התניא | חסידות TV

ספר התניא

שיעורים בספר התניא קדישא - ספר היסוד של תורת החסידות, על חמשת חלקיו: א) ספר של בינונים; ב) שער היחוד והאמונה; ג) אגרת התשובה; ד) אגרת הקודש; ה) קונטרס אחרון.
Portfolio

ספר של בינונים

טו כסליו התשעב

Portfolio

שער היחוד והאמונה

טו כסליו התשעב

Portfolio

אגרת התשובה

י אלול התשעב

Portfolio

אגרת הקודש

י אלול התשעב