כ ד"ה על כן קראו לימים האלה פורים התשי"ג | חסידות TV