כ המשך תער"ב - סיום ד"ה והיה עקב תשמעון ותחילת ד''ה שופטים ושוטרים תער"ג | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה